Halfmoon bettas genetics

Interest all kind of bettas but focus in genetics of Halfmoon bettas with standard of IBC( International Betta Congress)


You are not connected. Please login or register

เอกสารแปลจาก IBC เรื่อง มาตราฐานของสีปลากัดที่ใช้ในการตัดสินโดยทั่วไป

Go down  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Admin

Admin
Admin
Special Standards- Basis for Judging Color
Categorization of the genus Betta:
GROUPS
Subgroups
CATEGORIES
Subcategories
TYPES
Subtypes
- จากลำดับขั้นข้างบนเป็นการแบ่งแยกสีและรูปแบบทั่วไปของปลากัด ซึ่งระบบในการแบ่งนี้เรียกว่า “The COLOR TYPING SYSTEM
- ระบบนี้จะอธิบายได้ว่าทำไม่สีที่ไม่น่าจะพลาดกลับถูกตัดคะแนน
- ระบบนี้จะช่วยปรับปรุงความสามารถแก่ผู้ที่ศึกษา และเป็นการเตรียมตัว ในการตัดสินการประกวดปลาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

GROUPS
จะเป็นการพิจารณาปลาใน 5 ลักษณะดังต่อไปนี้คือ
Single Colored Bettas
Bicolored Bettas
Patterned Bettas
Betta species
Special Exhibit Bettas
- ในการประกวดหากพบว่าปลาเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่ไม่ถูกต้อง จะต้องถูกตัดสิทธิในการประกวด เช่น ถ้าตัวผู้สีคอมโบเดียน นำไปลงประกวดในกลุ่มประเภทเดี่ยวสีแดง จะต้องถูกตัดสิทธิจนกว่าจะมีการนำไปจัดให้อยู่ในประเภทที่ถูกต้อง
SUBGROUPS,CATEGORIES AND SUBCATEGORIES
- การแตก GROUPS ออกเป็นสามกลุ่มนั้น เพื่อทำความเข้าใจจะมีการแบ่งสีออกเป็นสีทั้งสาม ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของปลาที่สามารถเห็นได้ทั่วไป ซึ่งได้แก่
1. Dark under coloration, or lack of it
2. Iridescence, or lack of it
3. Opaque, or lack of it
- อธิบายได้ว่า Subgroups แบ่งแยกปลา กลุ่มที่มีการปรากฏขึ้นและไม่ปรากฏขึ้น ของสีพื้นที่เป็นสีดำ
- Categories แบ่งแยกปลา กลุ่มที่มีการปรกกฎขึ้นและไม่ปรากฏขึ้นของสีเหลือบ ๆ
- Subcategories เป็นการกำหนดเพื่อแยกปลากลุ่มสี Opaque
- ตัวอย่างเช่น Single Color Group จะถูกแบ่งออกเป็นสอง subgroups โดยพิจารณาจากการปรากฏขึ้นและไม่ปรากฏขึ้น ของสีพื้นที่เป็นสีดำ จะแบ่งออกเป็นดังนี้คือ
Subgroup 1: Dark Single Color
Subgroup 2: Light Single Color

CATEGORIES
- โดยพิจารณาการปรกกฎขึ้นและไม่ปรากฏขึ้น ของสีเหลือบ ๆ โดยแยกเป็น
Category 1: Non-iridescent
Category 2: Iridescent
- ดังนั้น ระดับของ Subcategory จะเป็นการแสดงให้เห็นความแตกต่าง ของปลากลุ่มสี Opaque (สีขุ่น)
- ยกตัวอย่างเช่น single color (GROUP), light (subgroup), iridescent(CATEGORY) โดยจะแยกออกเป็น 2 subcategory:
Subcategory 1: Non-Opaque
Subcategory 2: Opaque
- จากที่กล่าวมา COLOR FACTORS ซึ่งเป็นมาตรฐานในการกำหนด Subgroups, Categories, Subcategories ได้แสดงให้เห็นเพียง 2 GROUPS จากทั้งหมด 5 GROUPS ซึ่งที่กล่าวมาเป็นเกณฑ์เฉพาะของ GROUP 1 (Single Color) และ GROUP 2 (Bicolored)
- GROUP 3 (Patterned Bettas) จะแยกออกเป็น subgroup โดยแบ่งออกตามประเภทของ pattern ที่แสดงออกมา
Subgroup 1: Butterfly
Subgroup 2: Marble
Subgroup 3: Multicolor
- จากที่กล่าวมาจะมีการยกตัวอย่างในลำดับต่อไป

TYPES AND SUBTYPES
- ลำดับที่ถัดลงมาจาก Special Standards ที่ถูกกำหนดขึ้น ทั้งหมดมีประมาณ 11 ลำดับ ที่ได้รับการรับรองในปัจจุบัน ได้แก่
Primary colors
Red, Blue, Pastel, Black, Steel, Opaque, Yellow, Turquoise, Orange, Clear, Green
Secondary colors
Pastel Blue
Pastel Green
Pastel White
Opaque Blue
Opaque Green
Opaque White
Primary Patterns
Single Color
Bicolor
Butterfly
Marble
Multicolor
• สี Copper ยังมีความสับสนว่าอาจจะเพิ่มเข้าเป็นสีใหม่ใน Types and Subtypes

SUMMARY AND EXAMPLES
SUMMARY CHART: GROUP SINGLE COLOR
Non-iridescent Iridescent
Non-Opaque Opaque Non-Opaque Opaque
Red none Blue none
Dark Black Steel Blue
Turquoise
Green

Yellow none Pastel Blue Opaque Blue
Light Clear Pastel Green Opaque Green
Pastel White Opaque White

- วิธีการใช้ตารางคือ เมื่อพบปลาประเภทที่มีสีเป็นสีแดง ก็สามารถที่จะได้คำตอบว่าสีแดงที่พบนั้นสิ่งที่ควรจะต้องเป็นคือ
DARK (Subgroup characteristic)
Non-iridescent (Category characteristic)
Non-Opaque (Subcategory characteristic)

JUDGING FOR COLOR
GENERAL COLOR FAULTS:
- ข้อผิดพลาดของสีปลาในการประกวดนั้น สิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก จะเป็นผลมาจากระดับของความผิดพลาดที่ผิดไปจาก characteristic (ลักษณะที่ระบุไว้)
Level Degree of Fault
Group (or Subgroup)-------------------------------------------Disqualifying
Category(or Subcategory)--------------------------Severe (with exceptions)
Type(or Subtype)------------------------Major(with exceptions)

CATEGORY FAULT GUIDES:
- ใช้เพื่อที่จะได้ทราบว่า สิ่งใดที่จะทำให้ถูกตัดคะแนน เมื่อพิจารณาสีของปลากัดในประเภทต่าง ๆ
- ดังเช่น สีใด ๆ ที่กำลังถูกพิจารณาอยู่ แล้วพบว่ามีสี iridescent color (Blue, Steel Blue, Turquoise, or Green) จะถูกตัดคะแนนเป็น severe fault คือ จะต้องถูกตัด 17 คะแนน

A COMPLETE EXAMPLE
- โดยยกตัวอย่างที่ได้เอามาจากความคิดเห็น ที่ได้ตกลงกันเกี่ยวกับปลากัดสีดำ จะแสดงให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น สมมติว่ากำลังพิจารณาปลากัดสีดำ ปลาจะถูกตัดคะแนนเมื่อพบว่ามีสีเทาบนตัวปลา
The Category Fault Guide: ทั้งหมดเป็น general Category Fault Guide ที่ได้หยิบเอามาจากความคิดเห็นในการตกลงกันใน Special Standard เรื่อง Dark Singlecolor Bettas
- Dark Singlecolor Bettas subcategory ถูกต้องตามแบบแผนสำหรับปลากัดสีดำทั้งหมด
- จะพบว่า IRIDECENCE เป็น severe fault แต่ไม่ได้แสดงไว้ใน guide เพราะว่าสีดำเป็น NON-IRIDESCENT color และ iridescence เป็นการฝ่าฝืน Category general characteristic
- มันจะถูกเข้าใจโดยตรงกัน โดยไม่จำเป็นต้องกล่าวต่อในแต่ละ guide
- ยกตัวอย่างลักษณะสีของปลากัดจะถูกจัดให้เป็น SEVERELY FAULTED และเสีย 17 คะแนน เพราะว่า สีเทา และ iridescent color ฝ่าฝืน standard characteristic ใน Category ซึ่งขึ้นอยู่กับปลาแต่ละประเภท
The Type Guide: (the one for TYPE-Black)
- จะพบความแตกต่างบางอย่าง STEEL BLUE จะพิจารณาเป็น MAJOR (not severe) fault เสีย 9 คะแนน สี iridescent อื่นเป็น severe fault เหมือนเดิม เพราะสีเทาค่อนข้างจะ LOW CONTRAST กว่าสีอื่น ๆ

A JUDGE MAY RAISE OR LOWER, BY ONE LEVEL, THE RATING OF EXCEPTIONAL FAULTS
- สมมติว่าเป็นการตัดสินปลาดำ แล้วปลาเราได้รับ MAJOR กรรมการอาจปรับคะแนนใหม่ได้เป็น Minor or Severe ไม่สามารถเป็น Slight or Disqualified ยกเว้นถ้าสีที่ตัวปลามีความตัดกันมากจนมองเห็นเป็น Steel blue/Black BICOLOR เป็นการฝ่าฝืน Group Characteristic-SINGLE COLOR ปลาตัวนั้นอาจจะถูก Disqualified โดยไม่จำเป็นต้อง reclassified

EMPHASIS OF COLOR JUDGING
- กรรมการต้องหลีกเลี่ยง การให้ความสำคัญกับปลาแปลก จะต้องยึดหลักการให้คะแนนตามระบบ ซึ่งจะอธิบายอย่างละเอียดใน SpecislStandardShowstock

ดูข้อมูลส่วนตัว http://www.bettagenetic.forumotion.net

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ