Halfmoon bettas genetics

Interest all kind of bettas but focus in genetics of Halfmoon bettas with standard of IBC( International Betta Congress)


You are not connected. Please login or register

เอกสารแปลจาก IBC เรื่อง แนวทางในการประกวดปลากัดฮาฟมูน bettas halfmoon

Go down  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Admin

Admin
Admin
THE IDEAL SHOW BETTA
- ปลาต้องสุขภาพดีและสภาพทั่วไปมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด โครงสร้างแข็งแรง ลำตัวและครีบไม่มีตำหนิ ลำตัวไม่มีแผล จุดหรือการหลุดล่วงของเกล็ด ก้านครีบตรงหรือโค้งได้รูป ครีบแข็งไม่แกว่งตัวและเหงือกกางเต็มที่ การเคลื่อนไหวมีความต่อเนื่องและตื่นตัวเมื่อเอาที่กั้นออก
- ปลาต้องมีสัดส่วนที่รับกัน และสมมาตรระหว่างด้านบนและด้านล่าง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับส่วนของลำตัวและครีบ ลำตัวจะยาวเรียวไปถึงโคนหาง
- กระโดงใหญ่เกือบเท่าครีบท้อง
- หางกาง 180 ระหว่างก้านแรกและก้านสุดท้ายของก้านหาง
- ขอบด้านนอกของกระโดง ครีบหางและครีบท้องต้องรับกันเป็นวงกลมไม่มีช่องว่างระหว่างครีบ
- ริมของทั้งสามครีบต้องซ้อนทับกัน และก้านครีบทั้งสามมีความยาวสม่ำเสมอค่อนข้างเท่ากัน
- ปลาต้องมีสีสดใสและมีความทึบแสง
- ปลาสีเดี่ยวต้องไม่มีรอยด่างหรือสีอื่นปะปนตามร่างกาย
- ปลาประเภทลวดลาย จะต้องมีการตัดกันของสีโทนมืดกับโทนสว่างอย่างชัดเจน

GENERAL STANDARDS
- เป็นการกำหนดลักษณะโดยทั่วไปของปลากัดออกเป็นส่วน ๆ สำหรับเป็นแนวทางในการตัดสินของกรรมการเพื่อที่จะเน้นเรื่องสุขภาพและการพัฒนาโครงสร้างลักษณะต่าง ๆ ของปลากัด
The Judging Areas
- บริเวณที่กรรมการพิจารณาตัดสิน ได้แก่ ความกว้างความยาวของปลา สภาพโดยทั่วไป ลักษณะท่าทาง และครีบต่าง ๆ
The Components
- เป็นการพิจารณาส่วนย่อยของในแต่ละบริเวณที่กรรมการพิจารณาตัดสิน
General Characteristic
1. ความกว้างความยาว 2. สภาพโดยทั่วไป 3.ลักษณะท่าทางของปลากัด
1.1 ขนาด
1.1.1 ลำตัว
1.1.2 ครีบ
1.1.3 สภาพโดยรวม
1.2 สัดส่วนต่าง ๆ มีการรับกันอย่างดี
1.3 มีสัดส่วนที่ดี
1.4 รูปร่าง
1.1.1 ลำตัว
1.1.2 ครีบ
1.1.3 สภาพโดยรวม

FINNAGE CHARACTERISTICS
(ขนาด, ลักษณะที่รับกัน,การได้สัดส่วน,รูปร่าง)
ของ กระโดง ครีบหาง ครีบท้อง ตะเกียบและครีบว่ายน้ำ
DIMENSION
- ตัวผู้จะต้องยาวอย่างน้อย 1.5 นิ้ว ตัวเมีย 1.25 นิ้ว ไม่ได้ขนาดจะถูกตัดสิทธิ์ประกวด ถ้าลักษณะอย่างอื่น มีคะแนนเท่ากันตัวใหญ่กว่าจะเป็นตัวที่ชนะ
FIN SIZES
- จะให้ความสำคัญกับความกว้างและความใหญ่ที่เต็มขนาด
Dorsal Fin
- กระโดงยาวอย่างน้อย ½ เท่าของลำตัว โดยวัดจากก้านครีบที่อยู่ตรงกลางไปยังขอบด้านนอกของครีบ ไม่ได้วัดจากก้านที่ยาวที่สุด
Caudal Fin
- ครีบหางยาวอย่างน้อย ½ เท่าของลำตัว โดยวัดจากก้านหางที่อยู่ตรงกลางไปยังขอบด้านนอกของครีบ ไม่ได้วัดจากก้านที่ยาวที่สุด
Anal Fin
- ครีบท้องยาวอย่างน้อย ½ เท่าของลำตัว โดยวัดจากก้านครีบที่อยู่ตรงกลางไปยังขอบด้านนอกของครีบ ไม่ได้วัดจากก้านที่ยาวที่สุด
Ventral Fin
- ตะเกียบยาวเกือบเท่าความยาวของครีบท้อง
Pectoral Fin
- ครีบว่ายต้องมีลักษณะใหญ่สมบูรณ์

SYMMETRY
- กระโดง ครีบหาง ครีบท้องจะต้องรับต่อเนื่องกันเป็นลักษณะวงกลม ไม่สูง ๆ ต่ำ ๆ จะต้องไม่มีช่องว่างเกิดขึ้นระหว่างครีบต่าง ๆ
PROPORTION
- ปลาที่สวยจะต้องมีสัดส่วนที่สมส่วนกันระหว่างลำตัวและครีบต่าง ๆ ลำตัวใหญ่กระโดงก็ต้องใหญ่ด้วย
BODY SHAPE
- ท้องไม่ป่อง ตัวเรียวยาวไม่คดงอ ลำตัวกว้างโดยวัดจากข้างบนลงมาข้างล่าง โดยจะต้องรองรับกับโครงสร้างของครีบต่าง ๆ ได้อย่างดี
FIN SHAPE
Dorsal Fin
- กระโดงจะมีลักษณะต่าง ๆ ที่ยอมรับกันดังนี้คือ เป็นครึ่งวงกลม ¼ ของวงกลม และสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- กระโดงจะต้องกว้างและเต็มขนาด ซ้อนทับกันส่วนของครีบหางอย่างกลมกลืน
Caudal Fin
- วัดจากก้านครีบอันแรกและอันสุดท้ายจะต้องกาง 180 องศา
Anal Fin
- จะต้องมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วสองอันประกบกัน ขอบครีบด้านหน้าและด้านหลังจะต้องสั้นกว่าขอบครีบด้านล่าง
- ขอบครีบด้านหน้าและด้านหลังจะต้องไม่เบนเข้าหากันโดยมีลักษณะออกไปทางรูปสามเหลี่ยม
- จะต้องใหญ่และเต็มขนาดซ้อนทับกันครีบหาง ขอบด้านล่างของครีบท้องต้องไม่ยาวเกินครีบหางลงไป
Ventral Fins
- จะต้องยาวเท่ากันและต้องไม่มีลักษณะที่ไข้วกัน
- ไม่สั้น ไม่ยาว และไม่ผอมจนเกินไป
Pectoral Fin
- จะต้องกว้างและยาว

CONDITION
- จะพิจารณาสุขภาพ และลักษณะความเสียหายของครีบและลำตัวของปลา ที่เห็นได้ชัดเจน
Body
- ต้องไม่มีรอยแหว่ง เกล็ดหลุด หรือเรียงไม่เป็นระเบียบ
Fins
- ก้านครีบจะตรงก่อนที่จะต้องแตกแขนงอย่างสม่ำเสมอ ครีบสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีความเสียหาย
- ริมขอบเรียบจะดีมาก

DEPORTMENT
- ลักษณะท่าทางของปลาจะต้องกระฉับกระเฉง สีปลาชัดเจนสดใส
- ตอบสนองเมื่อเจอคู่ต่อสู้

GENERAL FAULTS
DISQUALIFLYING FAULTS- ALL CLASSES
1. ปลามีขนาดเล็กกว่ามาตรฐาน
2. ว่ายน้ำลำบาก จากขนาดของครีบที่ใหญ่โตเกะกะเกินไป
3. ส่งประกวดผิดประเภท จากการไม่ติดป้ายบอกประเภทและสีของปลาที่จะทำการเข้าประกวด ส่งผิดเพศ
4. มีไข่นำในตัวผู้หรือไม่มีไข่นำในตัวเมีย
5. ตัวเมียมีครีบใหญ่เกินไป
6. Malformed body ? สำหรับพวกสองหาง
7. มีความพิการบางส่วน
8. สังเกตได้ว่าเป็นโรคหรือป่วย
9. ตาบอดในพวก Opaque
10. ท้องบวม
11. ตื่นกลัวรุนแรง

HEAD FAULTS- ALL CLASS
1. ริมฝีปากฉีกขาด (slight fault).
2. ความผิดปรกติที่พบเพียงเล็กน้อย (minor fault)
3. ความผิดปรกติที่พบเห็นได้ชัดเจน (major fault)
4. ส่วนหัวด้านบนเอียงออกจากแนวลำตัว (severe fault)

BODY FAULTS- ALL Class
1. ลำตัวดูแล้วอ้วนเล็กน้อย (slight fault)
2. ลำตัวดูเล็กเกินไปสำหรับครีบต่าง ๆ (minor fault)
3. ลำตัวมีรูปร่างไม่ดี ผิดไปจากลักษณะปลาที่ดีอย่างมาก (minor fault)
4. ลำตัวอ้วนหรือผอม มากจนเกินไป (major fault)
5. เหงือกปลาปกปิดส่วนต่าง ๆ ไม่สนิท (major fault)
6. ลำตัวมีลักษณะโค้งงอเล็กน้อย (major fault)
7. ลำตัวมีลักษณะโค้งงออย่างมาก (severe fault)

FINNAGE FAULTS- ALL CLASSES
General –all fins
1. ก้านครีบที่มีลักษณะยื่น ออกมาจากทุก ๆ ครีบ แต่มีลักษณะไม่สม่ำเสมอ (minor fault)
2. ก้านครีบหงิกงอหนึ่งก้าน (minor fault)
3. ก้านครีบที่เกินออกมาเพียงดันเดียวในแต่ละครีบ(minor fault)
4. เส้นขอบโดยรอบของครีบรับกันเป็นวงรีมากกว่าที่จะดูเป็นวงกลม (minor fault)*ไม่พิจารณารวมกับประเภทปลากัดและตัวเมีย
5. มีช่องว่างระหว่างครีบต่าง ๆ คือ ครีบทั้งสามไม่ซ้อนทับกัน (major fault)
6. ครีบค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับลักษณะของลำตัว (major fault)
7. ก้านครีบมีลักษณะโค้งงอมากกว่าหนึ่งก้าน (major fault)
8. ครีบมีลักษณะไม่ใกล้เคียงกัน เดี๋ยวกว้างเดี๋ยวแคบ (major fault)
9. แนวเส้น ขอบโดยรอบของครีบมีรูปร่างไม่ได้สัดส่วนเป็นวงกลม อันได้แก่ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือมีลักษณะไม่สม่ำเสมอ (major fault)
Ventral fins
1. ตะเกียบมีลักษณะไข้วกัน (slight fault)
2. ตะเกียบดูผอมเกินไป (slight fault)
3. ตะเกียบมีลักษณะยาวมาก (slight fault) *ประเภทปลากัดให้ยาว ๆ ได้
4. ตะเกียบสั้นอย่างเห็นได้ชัดเจน (minor fault)
5. ตะเกียบคดงอ (minor fault)
6. ตะเกียบดูสั้นและหนา ๆ (major fault)
Dorsal fin
1. ก้านครีบสองสามก้านที่อยู่บนด้านหน้าของกระโดง ไม่ตรงกันกับครีบท้อง (slight fault)
2. กระโดงค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกันกับครีบท้องและครีบหาง (minor fault)
3. กระโดงมีลักษณะดูแคบ ๆ เล็กน้อย (minor fault)
4. กระโดงมีลักษณะแคบอย่างเห็นได้ชัด (minor fault)
5. กระโดงดูเล็กมากเมื่อเทียบกับครีบท้องและครีบหาง (major fault)
Anal fin
1. ครีบท้องยาวมากจนต่ำกว่าริมขอบด้านล่างของครีบหาง (minor fault)
2. ก้านครีบสองสามอันแรกมีลักษณะโค้งไปข้างหน้า (minor fault)
3. ครีบท้องมีลักษณะโค้งทางด้านหน้าและด้านล่างเป็นลักษณะ ¼ ของวงกลม (major fault)
4. ก้านครีบมีลักษณะโค้งไปทางด้านหน้าอย่างเห็นได้ชัด (major fault)
5. ครีบท้องมองดูเป็นลักษณะของสามเหลี่ยม (severe fault)
Caudal (tail) fin
1. ริมขอบของครีบหางมีลักษณะเป็นเส้นตรง แต่มีลักษณะมนเล็กน้อยบริเวณมุมตรงปลายของก้านหางแรกและก้านหางสุดท้าย
2. ครีบหางมีลักษณะหย่อนจากแนวกึ่งกลางลำตัวเล็กน้อย (minor fault)
3. ก้านครีบริมขอบครีบหางอันแรกสั้น (minor fault)
4. ครีบหางดูแล้วค่อนข้างเล็กไป ไม่ได้สัดส่วนกับกระโดงและครีบท้อง (minor fault)
5. ริมขอบของครีบหางไม่ตรง โค้งออกไปจากทางหัวเล็กน้อย (minor fault)
6. ก้านหางชั้นที่สองมีลักษณะแตกน้อย (minor fault) *ตัวเมียก้านแรกแตกปลายออกมาสี่ ตัวผู้แตกแปด
7. หางกางน้อยกว่า 180 แต่มากกว่า 165 องศา (minor fault)
8. ครีบหางไม่ได้สัดส่วนรับกัน หย่อน 75 % หรือ มีลักษณะต่ำลงกว่าแนวกึ่งกลาง (major fault)
9. ครีบหางเล็กมาก ๆ ไม่ได้สัดส่วนกับกระโดงและครีบท้อง (major fault)
10. ก้านครีบชั้นแรกแตกน้อย (major fault)* ตัวเมียก้านแรกแตกปลายออกมาสอง ตัวผู้แตกสี่
11. หางกางน้อยกว่า 165 แต่มากกว่า 150 องศา (major fault)
12. ไม่ได้สัดส่วนที่รับกันตามลักษณะตัวอย่างของครีบหาง (severe fault)
13. หางกางน้อยกว่า 150 องศา (severe fault)

CONDITION FAULTS- ALL CLASSES
1. ข้อบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ บนครีบต่าง ๆ เช่น ลักษณะเป็นรู หรือลักษณะที่คดของก้านครีบ (slight fault)
2. ลำตัวมีเกล็ดที่ไม่เรียงเป็นแถว (minor fault)
3. ข้อบกพร่องที่เห็นได้ชัดพอสมควร (minor fault)
4. ริมขอบครีบมีลักษณะเป็นริ้ว ๆ (minor fault)
5. ลำตัวมีแผลเป็นและลักษณะเกร็ดหลุด (major fault)
6. ข้อบกพร่องเล็ก ๆ แต่หลายอันหรือข้อบกพร่องอันเดียวแต่เห็นได้ชัดเจนมาก (major fault)
7. ก้านครีบหักเสียหาย (severe fault)

DEPORTMENT FAULTS- ALL CLASSES
1. โชว์ครีบต่าง ๆ เต็มที่แต่ แสดงความก้าวร้าวไม่รุนแรง (slight fault)
2. ครีบแผ่กางแต่การกางของเหงือกเป็นครั้งคราวและความก้าวร้าวยังไม่เต็มที่ (minor fault)
3. ครีบกางเป็นครั้งคราว เหงือกไม่ค่อยกาง และไม่ค่อยตอบสองกับปลาตัวอื่น (major fault)
4. ครีบไม่กางและไม่ตอบสองต่อปลาตัวอื่น (severe fault)

หมายเหตุ (slight fault) ตัด 3 แต้ม
(minor fault) ตัด 5 แต้ม
(major fault) ตัด 9 แต้ม
(severe fault) ตัด 17 แต้ม
Disqualifying fault = Disqualify ตัดสิทธิการประกวด

Basis for Judging Colorดูข้อมูลส่วนตัว http://www.bettagenetic.forumotion.net

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ